avcioglu
 • Mesajlar: 98
 • Katılan: 15.5.2015
Kesim Hatası
StaSteel programında profilde oluşturulan kesiklerin bulunduğu yerde kesit kontrolü de yapılır. Kesim hatası olan noktada profildeki kesimler azaltılmalı yada profil büyütülmelidir.

bulon kaybi.png

Ayrıca kesimlerin arasında bulunan dolu kesitte de basit mukavemet kontrolü yapılır. Buralarda da yetersizlik varsa kesiti büyütün.
avcioglu
 • Mesajlar: 98
 • Katılan: 15.5.2015
TBDY 2018 yönetmeliği sık sorulan soruları
9.2.7 Enkesit Koşulları(Tablo 9.3)
Deprem yönetmeliği, tablo 9.3'e göre uygun olmayan kesitleri projenizde kullanmanıza izin vermez. Bu kesitlere sahip kolonlar ekranda mor gözükürler:

tbdy18 9.2.7.png

Çözümler:
 • Daha küçük fakat et kalınlığı aynı kesit seçilir.

 • Aynı kesitin et kalınlığı fazla olanı seçilir.

 • Sınırlı sünek tasarım daha kolay kurtarır.

 • Projeniz depremsel bir yapı değilse(merdiven vs) deprem yönetmeliği kapatılır.9.3.2 Kolonların kirişlerden daha güçlü olması koşulu

Kapasiteye göre tasarımda birleşim bölgesinde kolonlar kirişlerden daha güçlü olması gerekmektedir. Bu koşul sağlanmazsa kolonlar mor renk gözükürler

tbdy18 9.3.2.png

Çözümler:
 • Kiriş kesitleri küçültülür veya mafsallı birleşimler kullanılabilir.

 • Kolon kesitleri büyütülebilir.

 • Sınırlı sünek yapı çözümü yapılabilir.9.3.4.2 Kiriş-kolon birleşim bölgeleri
Bu kısım TDY 2007 yönetmeliği  ile aynı olup, çözümler de aynı şekildedir.


9.2.8 Kiriş stabilite bağlantıları
TBDY 2018 yönetmeliği de bir önceki yönetmelik gibi, kirişlerin belli aralıklarla yanal olarak tutulmasını talpe etmektedir(Yanal mesnetlenme). Bu sağlanmazsa kirişler ekranda mor yanarlar

tbdy18 9.2.8.png


Çözümler:
 • Mimari açıdan uygunsa yandan kirişler atılabilir.

 • İki ucu mafsallı kiriş tanımlanırsa, deprem momenti düşey yük momentine göre çok az(sıfır) çıkacağı için program durumu gözardı eder.

 • Projeniz depremsel bir yapı değilse(merdiven vs) deprem yönetmeliği kapatılır.

 • Yapısal çelik projesi yapılmıyorsa(merdiven vs..) opsiyon ile iptal edilebilir.


TBDY2018 yanal mesnet.png


9.6.4.3 Çapraz sistem kısıtlamaları
Yüksek sünek çapraz sistemler, çekme ve basınç alacak şekilde tasarlanmalıdır. Sadece çekmeye çalışacak şekilde boyutlandırılırsa, eleman mor gözükür

tbdy18 9.6.4.3 cekme cubugu.png


Çözümler:
 • Sadece çekmeye çalışan çubuk ibaresi kaldırılır.

 • Sınırlı sünek çözüm yapılabilir.
avcioglu
 • Mesajlar: 98
 • Katılan: 15.5.2015
Moment aktarmayan birleşimler ve burulma

Bilindiği gibi, birleşim hesaplarında bazı birleşimler otomatik olarak moment aktarmıyor olarak düşünülüp, oluşan moment profilde karşılanarak güvenli tarafta kalınır. Bazı durumlarda momenti birleşimde de taşımak gerekebilir.

birlesim burulmasi.png

Yukarıda görülen ana kirişte burulma kuvveti çok fazla çıkmakta, kiriş burulması kurtarmamaktadır. Döşemelerin kiriş başlığını tutması, sadece yanal kesme kuvveti-zayıf yön momenti açısından yardımcı olabilir. Basit burulmayı direk etkilemezler. Profilin bu kısmında birleşimde kaynak ve bulon aralığından dolayı kesme kuvveti ile ek bir burulma olmuştur. Bu kısmın burulma ve moment diagramı incelendiğinde,

birlesim burulmasi tam mafsal.png

birleşimden dolayı ARA kirişin uc momentinin sıfır, ANA kirişde de burulmadan dolayı moment oluştuğu görülür. ANA kirişin burulmasının azaltılması için, momentin bir kısmının birleşimde karşılanması gerekmektedir:

birlesim burulmasi elastik bag.png

çubuk uç koşullarına deneme amaçlı yay katsayıları girilip tekrar çözüm yapıldığında yeni kesit tesirleri bulunur

birlesim burulmasi elastik mafsal.png

yeni moment diagramından görüldüğü gibi, girilen yay sistemin davranışını az etkilemiştir(ARA kirişin açıklık momenti, uç momentine göre halen çok büyük) fakat bu moment birleşimde karşılanarak ANA kirişin burulması azaltılmıştır:

birlesim burulmasi birlesim ek moment.png

Birleşim, gelen ek momenti karşılar hale getirilerek yeni sistem kullanılabilir. Bu sayede ANA kirişin profili sabit kalır.

İkinci bir çözüm olarak da, ARA kirişler küçültülüp sıklaştırılırsa, birleşim küçüleceği için eksantrisite azalır. Ayrıca her birleşime gelen kesme kuvveti de azalacağı için buulma momenti dağılımı da değişir. Bu da ek bir çözüm olarak denenebilir
avcioglu
 • Mesajlar: 98
 • Katılan: 15.5.2015
Temel birleşiminde yetersiz kaynağın bulunması menüsü gösterildi: http://staforum.sta4.net...osts&m=1396#post1396 

Birleşimdeki profil yetersizliğinin bulunması: http://staforum.sta4.net...=posts&m=790#post790 
avcioglu
 • Mesajlar: 98
 • Katılan: 15.5.2015
Birleşim hesap şablonları
StaSteel programında, birleşim tasarım prosedürü bazı hesap şablonları üstüne kurulmuştur. Örneğin çapraz birleşimi, moment aktarmayan düzlem içi basınç-çekme etkisinde birleşim kabulü yapar. Analiz sistemine mafsal tanımını otomatik olarak yapar. Bu birleşimi değişik profiller için kullanabilirsiniz. Fakat kullanım amacınız için hesap şablonunun yeterli olup olmadığını göz önünde tutmanız gerekmektedir.

Örneğin aynı çaprazın farklı kullanımlarında:
cabSablon1.png

1 Standart kullanım: Birleşim tasarım şablonuna uygun girilmiş durumda, çaprazda düzlem içi etkiler hakim.
2 Hatalı kullanım: Birleşime düzlem dışı etkiler hakim, tasarım şablonuna uygun değil. Bunun yerine moment aktaran birleşim yapılmalı.
3 Alışılmadık şekilde kullanım: Birleşim otomatik olarak kirişi mafsalladığı için basınç gelmez, ama kesme kuvveti etkileri birleşime hakim. Bu birleşim daha çok basınç-çekme altında çalışacak şekilde düşünüldüğü için hesaplarda sorun çıkabilir. Her ne kadar birleşim levhalarında yırtılma tahkikleri yapılsa da, birleşim mantığı kesme tasarımı için uygun değildir.

Alternatif olarak şu birleşimler kullanılabilir:

cabSablon3.png

cabSablon2.png
Bu konudaki kullanıcılar
  Forumu Atla  
  • Bu foruma yeni konular postalayamazsınız.
  • Bu forumda ki konulara yeni posta gönderemezsiniz.
  • Bu forumdaki postalarınızı silemezsiniz.
  • Bu forumdaki postalarınızı düzenleyemezsiniz.
  • Bu forumda anketler yaratamazsınız.
  • Bu forumdaki anketlere oy veremezsiniz.