ziya atar
2019-05-14T12:34:43Z
Yayınlanacak güncelleme ile birlikte yeni çelik yönetmeliği programa eklenmiş olacak.

Konuyla ilgili daha detaylı duyuru ve açıklama kısmı gelecek.


Yeni çelik yönetmeliğinde rapor alacak kullanıcılarımızın ilk etabta mevcut ec3 e göre tasarımlarını tamamlayıp ondan sonra yeni çelik yönetmeliğine
göre tasarımı seçmelerini öneriyorum.

Şuan için öncelikli olarak yeni çelik yönetmeliği kapsamında henüz eklenmeyen kısımları yazıyorum.

1)Petek kiriş tasarımı henüz eklenmemiştir
2)İnce cidarlı kesitlerin tasarımı eklenmemiştir.
3)I, C ,L,T, kutu, boru, çift L,çift C kesitlerin dışında kalan kesitlerin eğilme dayanımı henüz eklenmemiştir
4)Kren kiriş tasarımı henüz eklenmemiştir.
5)Gurup kolonların tasarımı henüz eklenmemiştir.
6)Elemanların burulma dayanımı henüz eklenmemiştir.
7)Kompozit kiriş ve döşeme hesabı eklenmemiştir.
8)Kirişlerde birleşim kesim kaybından dolayı azalmış kesitte hesap.

1)Yeni çelik yönetmeliği seçimi

Resimdeki menüden TS En ve Yeni çelik yönetmeliğini seçebilirsiniz.

yc2.png
2)Seçilen analiz ve tasarım metodu

Yönetmelikte 6.3 maddesinde Genel analiz yönteminden bahsedilmekte. &.4 te ise burkulma boyu yönteminden bahsedilmektedir.

Analiz ve tasarımda esas alınan yöntem 6.3 deki genel analiz yöntemidir.

Bu kapsamda yönetmeliğin istemiş olduğu

2a) 6.2.1 de belirtilen ikinci mertebe etkileri ve analiz şartları programa tam olarak eklenmiştir.
ikinci mertebe analizde yönetmeliğin vermiş olduğu yaklaşık yöntemler kullanılmamıştır. Bunu yerine her durumda geçerli olan analitik yöntem takip edilmiştir.

2b) 6.2.2 Geometrik Ön Kusurların Dikkate Alınması modele geometrik kusuru oluşturacak yükleme yapılmasıyla eklenmiştir.
Yönetmelikte verilen yöntem bina tipi yapılarda geçerli olup tüm model tiplerini kapsamamaktadır.
Düşey yüklerin düşey çerçeve, kolon ve perdeler tarafından taşındığı yapı sistemleri için geçerli olduğu yönetmelikte belirtilmiş.

Bu kapsamda tüm model tiplerinde geçerli olması için yüklemeye göre burkulma ve mode şekilleri kullanılarak ön kusur yükleri oluşturulmuştur.