emrezengin
2015-11-24T08:43:13Z
Resimde göstermiş olduğun kısma, beton kiriş birleşimi bulonlu ankraj tanımlamak istiyorum olmuyor?
BULON.jpg

Click to View Image57 View(s)

  CAMI.steel4cad (16kb) downloaded 46 time(s).
Guest
2015-11-25T08:48:20Z
Bu kısma mevcut birleşimlerle ankraj atamazsınız. Yeni bir birleşim eklenmesi gerekmekte. Ancak ankraj atsanızda atmasanızda bu iki eleman birbirine temas ettiği sürece program bu iki elemanı birbirine bağlayıp analiz ve tasarım yapar.
Similar Topics
Users browsing this topic