samet
  • samet
  • Newbie Topic Starter
2021-05-02T15:41:16Z
Perdeler ile alakalı bir durum var bunu sormak istedim. Şimdi sta4cad de 3 tip perde modellemesi yapabiliyoruz. Örneğin bir U perde için konuşuyorum ;
1.Poligon tek parça halinde bir perde
2.Başlıklı panelli perde
3.Ayrı ayrı poligon perdeler
Şimdi bunları ayır ayrı modellemesini yaptığımızda hepsinde farklı mod (periyot) değerleri geliyor aynı zamanda binada eleman kontrolleri yaptığımızda poligon olarak tasarladığımız (1.durum) yapıda hiç bir elemanda yetersiz kesit meydana gelemezken. Başlıklı ve Ayrı ayrı poligon perde (2.ve 3. durum) modellemesinin yapıldığı yapıda ciddi miktarda yetersiz kesit meydana gelmesine sebep oluyor. Yönetmelik Tek modellemenin daha doğru olacağını söylüyor ancak Tek bir poligon perde modelinde hesaplarınıza baktığımda X yönünde hesaba poligon perdenin toplam alanını (Ac) hesaba katarak işlem yapıyor. Bu herbir perde parçasını ayrı ayrı düşünmesi gerekmiyor mu ?? Aynı zamanda Poligon perdelerimiz yapımızda mevcut ise biz bu yapılar Fea sonlu eleman metoduna göre mi analizlerini yapıp sonuçları almamız gerekiyor. Bu fea sonuçlarında değişen tek şey mod oluyor bu önceden bahsetmiş olduğum kesitlerle alakalı durumlar değişmiyor bunu da ayrıca vurgulamak isterim.
STA4CAD bize perde modellerken özgürlük vermiş ancak bir kargaşa da mevcut. Hangisi yapılmalı hangisi doğru anlamış değilim. Daha öncede sordum bu soruyu bana 2 tane modelleme ile alakalı pdf atıp değil yerindeyse geçiştirdiniz. Lütfen şu kısmı bana açıklarsanız mutlu olur. Özellikle programın aldığı Ac neden tüm perde alanı oluyor. O yne bakan perde parçasının alanı olması gerekmiyor mu ?
betdonatı
2021-05-04T09:15:46Z
Yönetmelik çok kollu perdelerin ayrı ayrı modellenerek hesabının yapılmasına izin vermiyor.(tbdy-4.5.3.5) Zaten poligon tek perdenin davranışı ile bir arada bulunan dikdörtgen kesitli 2-3 perdenin davranışı aynı değildir. En basitinden ağırlık merkezi ve rijitlik farkı vardı vardır. Eleman sonuçlarını iyi değerlendirmek lazım. Programın bu tür modellemeye izin vermesi yapılabileceği seçeneğini ortaya koymaz. Programda birşey denemek için ciddi hatalı bir modelleme de yapabilirsiniz. Burada modeli doğru kurmak analiz sonuçlarını yorumlamak, modeli çözülen yapı hakkında genel bir kanıya varmak mühendisin inisiyatifidir. Programlar hesap sürelerini kısaltmak için sadece araçtır...
samet
  • samet
  • Newbie Topic Starter
2021-05-04T11:26:31Z
Evet bu durumun farkındayım zaten. Burada piyasada uygulanmasından dolayı parçalı modelleme tekniği bir kıyas üzerine çalıştım, yönetmelik 4.5.3.5 maddesini biliyorum ancak sorumun devamını okursanız tek parça modelleme yapmanın Ac perde kollarının alanıyla alakalı bir problemi vurguladım bakmanızı öneririm ? Tek modellemede kesme hesabı yaparken örneğin u perde in X yönünde Ac yi perdenin X yönüne bakan kollarının alanını alması gerekiyor ancak, tek modelledigimizden dolayı y yönüne bakanı alanıda dahil ediyor??