ziya atar
2021-04-29T19:29:15Z
Özetle

1)Programda deprem yükleri bulmak için ritz vektörleri ve özdeğer ile mod şekilleri bulunmaktadır. Programın özdeğer bulma kısmında geliştirme yapılmıştır. Eskiye göre çok daha hızlı şekilde özdeğer bulunması sağlanmıştır. Modele bağlı olarak yaklaşık 10 ila 20 katlık bir hızlandırma sağlanmıştır.

Programın default ayarı ritz vektörleri kullanılarak deprem hesabı yapılmasıdır. Bu yüzden defaut ayarda hiçbir fark görmeyeceksiniz. Önerimiz yine ritz vektörünün kalması yönündedir.
Özellikle düşey deprem analizinde normal bir modelde düşey yönde kütle katılımı %90 oranını sağlamak için (yatay depremde %95 tir düşey deprem için yönetmelikte bir şart bulunmuyor) 20 adet ritz vektörü yeterli iken 200 adet özdeğer ile bulunan mod şekli yeterli kütle katılımı sağlamamaktadır. Bu yüzden iki seçenek arasında eleman kuvvetleri vs arasında modele göre büyük farklar bulunabilir.
Programda default olarak 200 ayarlanan max mod sayısını arttırarak özdeğerdede kütle katılımı sağlayabilirsiniz ancak 20 ritz vektörü yerine 200 300 özdeğer arasında hafıza ve analiz süresi olarak büyük fark oluşmaktadır.

Önerimiz default ayarlarda kalması ancak isteyen kullanıcılarımız ritz vektörleri yerine normal özdeğer bulma algoritmsını kullanabilirler. Düşey deprem önemli olmayan bir yapıda yatay deprem için kullanılabilir ancak düşey depremde kesinlikle ritz vektörlerini öneriyoruz.

Kısacası bu kısımda önceye nazaran hızlandırma yapılmıştır.

image.png

Click to View Image104 View(s)2)Kompozit döşemeli sistemlerde mümkün olduğunca kompozit döşeme sonlu elemanları ile alttaki kirşler arasında kaçıklık olmasını istemiyoruz. Bu gibi durumlarda alttaki taıyıcı kirişlerde kompozit döşeme iç gerilmelerinden dolayı moment daılımı azalmakta. Ayrıca ölü yükler altında kmpozit döşemenin bir taşıyıcılığı olmadığı için tüm yükün kirişlerde toplanmasını istiyoruz. Ancak tasarımda üst beton bloğu göz önüne alınıyor. Buna rağmen modelde arada link elemanı olulmuşsa program mümkün olduğunda düzeltme yapıyor. Bu konuya kullanıcıların dikkat etmesi gerekiyor.

Bu kapsamda kompozit döşeme bağlanan elemanların döşemey en yakın kısmında hesap modeli oluşturulması için ek bir düzenleme yapılmıştır.
Aşagıda bu işlem ardından eski ve yeni halinde moment diyagramı görülmektedir.

moment diyagramı.png

Click to View Image103 View(s)

moment diyagram2.png

Click to View Image104 View(s)

image.png

Click to View Image103 View(s)3)Çubuklara oransal olarak elastik bağ tanımlamada 1 değeri girilmesinde sonsuz rijit almama sorunu düzeltildi.
Users browsing this topic