YAŞAR
2021-03-27T14:07:34Z
Tüm yapının FEA analizi ile analiz yaptıktan sonra Modal analizde olduğu gibi yapının modları (b,x,y) görülmemekte. Ancak projemi kontrol eden kişi ilk modda burulma olduğunu bununla ilgili önlem almam gerektiğini söyledi. FEA analizde ilk modun burulma olduğu nasıl çıkarılıyor?
Boza
  • Boza
  • Advanced Member
2021-03-27T18:02:53Z
Bunu görmenin üç yolu var,
birincisi, genel deprem raporlarında 1. resimde daire içine aldığım kütle katılım oranlarının bir birine yakınlığı ile görebilirsin. (verdiğim örnekte yapı 2. modda burulmaya geçmiş)
ikinci yöntem ise analiz bitince ekrana gelen gerilme ve deplasmanları gösteren 3d mesh penceresinde 1. mod periyodundaki yapısal deformasyonu inceleyerek gözlemlersin,
üçüncü yöntem ise analiz ekranında "yapı moment diyagramı" bölümüne geçip "animasyon" kısmına girip mod animasyonlarına bakarak görebilirsin. (2. resim)
burulma_modu.png

Click to View Image97 View(s)burulma_modu2.png

Click to View Image99 View(s)

Users browsing this topic