ziya atar
2021-03-26T14:56:18Z
Özetle
1)I profillerde ec3 ve deprem yönetmeliği kesit narinlik kontrollerinde yükseklik olarak alınan kısımda yarıçapların düşülmesi eklendi. Ec3 kesit tipi ve deprem yönetmeliği enkesit koşulunda ufak değişimler olabilir ancak bu değişimler kolay sağlanması yönündedir.
2)Çubuk bölme komutunda bazı geliştirmeler yapıldı.
2a)Mesafeye göre bölmede uzunluk girilirken çubuğun veri giriş noktasımı yoksa birleşimlerle kesilmiş grafik noktasımı baz alınacak bu opsiyon eklendi
2b)Çubuk bölme işleminde bölünen eleman üzerinde bulunan makroların ve birleşimlerin korunması sağlandı. Bölünen eleman üzerinde bir makro varsa bu makro patlatılarak mevcut durum korundu. Birleşimlerde ise en uygun seçime göre korunması sağlandı. Aşağıda bölünmeden önce ve bazı elemanlar bölündükten sonraki halini ekliyorum.
image.png

Click to View Image56 View(s)

image.png

Click to View Image56 View(s)

image.png

Click to View Image56 View(s)3)Sağ tuş için yeni eklentiler eklendi. Taşıma kopyalama ve benzeri komutlar sağ tuş menüsüne eklendi. Çalışma mantığı olarak
3a)Hiçbir şey seçili değilken bir objenin üzerinde sağ tuş yaparsanız sağ tuş yaptığınız obje için taşıma kopyalama gibi komutlar geçerli olur. Yani sadece sağ tuş yaptığınız elemanda geçerli olur.
3b)Birden çok obje seçiliyse ve bu seçili objelerden birinin üzerinde sağ tuş yaparsanız komutlar çoklu seçimde geçerli olur. Örneğin birden çok kolon ve kiriş seçiliyse siz seçili bir kiriş üzerinde sağ tuş yapıp kopyala derseniz seçil kolon ve kirişlerde kopyalama komutu çalışır.

image.png

Click to View Image58 View(s)