ziya atar
2021-03-12T13:52:23Z
Özetle

Workshop

1)Kademeli temellerde sta4cad den model alımı geliştirildi. Kot farkı olan radye temellerde otomatik olarak düşey elemanlar oluşturuluyordu ancak farklı uzunlukta radye temellerde oluşturulmuyordu.
Temel tasarımı ve analiz açısından farklılık oluşturan bir durum değil çünkü temel tasarımı üst yapı yüklerine göre yeniden yapılır. Ancak yapı temel etkileşimli analizde düşey elemanlardan dolayı farklılık olabilir. Ekte basit bir örnek paylaşıyorum.

image.png

Click to View Image47 View(s)


image.png

Click to View Image47 View(s)2)Döşemeye bağlı olmayan kirişlerin açıklık momentlerini sta4cad aktarılması ile ilgili sorun düzeltildi.

3)Kiriş kolon bağlantılarında kirişlerin kolon merkezlerinden kaçıklık olması durumunda kiriş uçlarına end ofset atılıyordu. Bu durumda sta4cad hesap modelinde bu kiriş sanki kolona bağlandığı yerde düzgün yerleşmemiş gibi görünüyordu. Sta4cad workshop çözümlerinde end ofset yerine link tercih edildi. Bu şekilde sta4cad sonuçekranındaki hesamp0 modeli daha düzgün görünüyor. Analiz sonuçlarını etkilen bir durum değildir. Stasteel çözümlerinde yine uygun olan yerlerde rijit link yerine end ofset tercih edilecektir.

4)Diyafram düzensizlik kontrolünde kesme kuvvetlerini kontrolü eklendi.
image.png

Click to View Image47 View(s)Workshop çözüm motorunda son yapılan değişiklikler için hem sta4cad hemde workshop programını güncel olduğundan emin olun.

Users browsing this topic