Guest
2020-09-01T08:39:12Z
Bu güncelleme ile birlikte özetle

1)Eğrisel merdivenlerin alınmasıyla ilgili bazı hatalar düzeltildi.
2)Sonlu eleman modelinde perdelerde genel 3 boyut datası yerine sta4cad veri girişi bilgileri kullanılarak daha düzgün perde ve döşeme mesh sistemi kurulması sağlandı.

3)Opsiyonel olarak istenilen eleman veya makroların analiz dışı bırakılması sağlandı. Örneğin merdiven korkuluklarında çizim için model eklenmesi ancak analizde olmaması opsiyonel olarak sağlanabilir.
Analiz dışı bırakılmış bir elemana birleşim tanımlandığında bu birleşimde analiz dışı olacaktır.

4)Bazı modellerde 0 kotunun altında tanımlanan kat varsa çelik betonarme birlikte çözümde sta4cad deprem raporunda deprem yükü bulunamamıştır uyarısı sorunu düzeltildi.