avcioglu
  • avcioglu
  • Advanced Member Topic Starter
2020-07-18T09:52:39Z
GENEL DERSLER:
Sta4CAD v14.1 Eğitim Bölüm 1, Temel veri girişi:
https://www.youtube.com/watch?v=FdqqUOu6G5E 

Sta4CAD V14.1 Eğitim Bölüm 2,Genel kopyalama-düzenleme, kubbe, eğik kolon:
https://www.youtube.com/watch?v=Xm_n-QzF0gU 

Sta4CAD v14.1 Eğitim Bölüm 3, Döner merdiven, poligon kolon:
https://www.youtube.com/watch?v=lGbeEvkythI 

Sta4CAD v14.1 Eğitim Bölüm 4, kiriş detay, kat, temel, 2018 deprem yönetmeliği:
https://www.youtube.com/watch?v=BiqGoh8bJQk 

Sta4CAD v14.1 Eğitim Bölüm 5, Farklı diyafram, asmolen ve kirişsiz döşeme:
https://www.youtube.com/watch?v=VmXthKd_7pg 

Sta4CAD v14.1 Eğitim Bölüm 6, DWG Çizimden veri okuma(Sessiz):
https://www.youtube.com/watch?v=lr55DYRi-W4 

Sta4CAD v14.1 Eğitim Bölüm 7, Performans ve güçlendirme:
https://youtu.be/o9UmkprRezQ 

Sta4CAD v14.1 Eğitim Bölüm 8, StaWorksop ile betonarme-çelik bütünleşik çözüm
https://youtu.be/94KPbqXOw8o 


ÖZEL KONULAR
Yukarıdaki videolarda bulunan anlatımların konulara göre ayarlanmış kısayolları:

Sta4CAD v14.1 Eğitim Bölüm 1, Temel veri girişi:
Dairesel bükülmüş kolon: https://youtu.be/FdqqUOu6G5E?t=359 
Düzgün merdiven: https://youtu.be/FdqqUOu6G5E?t=1640 
Döşeme üstü duvar: https://youtu.be/FdqqUOu6G5E?t=2097 
Kapı boşluğu: https://youtu.be/FdqqUOu6G5E?t=2350 

Sta4CAD V14.1 Eğitim Bölüm 2,Genel kopyalama-düzenleme, kubbe, eğik kolon:
Parapette döşemelerin ayrı girilmesi: https://youtu.be/Xm_n-QzF0gU?t=453 
Kubbe: https://youtu.be/Xm_n-QzF0gU?t=792 
Eğik kolon: https://youtu.be/Xm_n-QzF0gU?t=1265 
Eğik kolon: https://youtu.be/Xm_n-QzF0gU?t=1969 

Sta4CAD v14.1 Eğitim Bölüm 3, Döner merdiven, poligon kolon:
Aks düzenleme, düzgün aksı mesafe vererek eğme: https://youtu.be/lGbeEvkythI?t=513 
Döner merdiven: https://youtu.be/lGbeEvkythI?t=903 
Poligon kolon, kat arasında poligon kolonun şeklini değiştirme: https://youtu.be/lGbeEvkythI?t=1300 
Kare kolonun üstüne dairesel kolon: https://youtu.be/lGbeEvkythI?t=2110 

Sta4CAD v14.1 Eğitim Bölüm 4, kiriş detay, kat, temel, 2018 deprem yönetmeliği:
Sonlu elemanlara göre kiriş isimlendirmesi: https://www.youtube.com/watch?v=BiqGoh8bJQk 
Kat isimlendirmesi: https://youtu.be/BiqGoh8bJQk?t=281 
Tekil, radye temel ve kazıklar: https://youtu.be/BiqGoh8bJQk?t=474 
Deprem yönetmeliği ayarlanması, deprem bölgeleri, TDY üst kat no: https://youtu.be/BiqGoh8bJQk?t=1664 
Tüm yapının FEA analizi: https://youtu.be/BiqGoh8bJQk?t=2508 

Sta4CAD v14.1 Eğitim Bölüm 5, Farklı diyafram, asmolen ve kirişsiz döşeme:
00:00 Diletasyon-diyafram: https://www.youtube.com/watch?v=VmXthKd_7pg?t=0 
03:25 Nervür: https://youtu.be/VmXthKd_7pg?t=205 
14:50 Deprem raporu notları: https://youtu.be/VmXthKd_7pg?t=890 
28:50 Tuğla duvarlı deprem analizi: https://youtu.be/VmXthKd_7pg?t=1730 
36:47 FEA analizi görsellerinin fotoğrafı: https://youtu.be/VmXthKd_7pg?t=2207 
39:30 Kolon-kiriş bölgesi(Kuşatılmış kolon) https://youtu.be/VmXthKd_7pg?t=2370 
44:50 Sonuçların proiterden alınması https://youtu.be/VmXthKd_7pg?t=2690 
48:22 Kirişsis döşeme(Mantar sistem, fiktif kiriş) https://youtu.be/VmXthKd_7pg?t=2902 
50:20 Kirişsiz döşeme şeritleri https://youtu.be/VmXthKd_7pg?t=3020 
54:20 Zımbalama için tabla https://youtu.be/VmXthKd_7pg?t=3260 
56:40 Kirişsiz döşeme taşıyıcı sistem tasarımı https://youtu.be/VmXthKd_7pg?t=3400 
01:08:53 Kirişsiz döşeme 1.aşama deprem kuv. https://youtu.be/VmXthKd_7pg?t=4133 

Sta4CAD v14.1 Eğitim Bölüm 7, Performans ve güçlendirme:
00:00 Performans hesabı tanımı, DGT ve ŞGDT: https://youtu.be/o9UmkprRezQ?t=0 
04:43 TBDY bölüm 15: https://youtu.be/o9UmkprRezQ?t=283 
05:21 Bina Bilgi Düzeyleri: https://youtu.be/o9UmkprRezQ?t=321 
09:15 Sıyırma ve laborotuar raporu açıklamaları: https://youtu.be/o9UmkprRezQ?t=555 
14:21 Örnek güçlendirme yapısı: https://youtu.be/o9UmkprRezQ?t=861 
16:37 Malzeme tanımı: https://youtu.be/o9UmkprRezQ?t=997 
21:49 Mevcut demir tahmini: https://youtu.be/o9UmkprRezQ?t=1309 
24:20 Minimum demir ataması: https://youtu.be/o9UmkprRezQ?t=1460 
29:35 Donatı gerçekleşme katsayısı: https://youtu.be/o9UmkprRezQ?t=1775 
32:10 Projeden okuyarak donatı girme, kopyalama, düzenleme: https://youtu.be/o9UmkprRezQ?t=1930 
45:05 Performans hesabını aktifleştirme: https://youtu.be/o9UmkprRezQ?t=2705 
51:43 Doğrusal yöntem ile performans değerlendirmesi: https://youtu.be/o9UmkprRezQ?t=3103 
53:07 TBDY2018 kesit hasarları: https://youtu.be/o9UmkprRezQ?t=3187 
56:10 TDY2007 ve TBDY2018 yapısal hasarlar: https://youtu.be/o9UmkprRezQ?t=3370 
58:50 Etki/Kapasite oranları, doğrusal yöntem sınırları: https://youtu.be/o9UmkprRezQ?t=3530 
01:01:10 Sonuçların printerden alınması: https://youtu.be/o9UmkprRezQ?t=3670 
01:11:10 Kamu binaları, özel binalar...: https://youtu.be/o9UmkprRezQ?t=4270 
01:17:45 Deprem düzeyleri: https://youtu.be/o9UmkprRezQ?t=4665 
01:21:40 Güçlendirme perdeleri: https://youtu.be/o9UmkprRezQ?t=4900 
01:29:05 Manto ekleme: https://youtu.be/o9UmkprRezQ?t=5345 
01:31:52 TBDY2018 Tablo 3.4 ile yapılacak analizlere karar verme: https://youtu.be/o9UmkprRezQ?t=5512 
01:35:18 Hasar gören eleman: https://youtu.be/o9UmkprRezQ?t=5718 
01:39:27 İtme analizine hazırlık ve itme analizi açıklaması: https://youtu.be/o9UmkprRezQ?t=5967 
01:51:20 Uygulama çizimleri, perdelerin sürekliliği ve başlıkları: https://youtu.be/o9UmkprRezQ?t=6680 

Sta4CAD v14.1 Eğitim Bölüm 8, StaWorksop ile betonarme-çelik bütünleşik çözüm
00:00 Örnek yapının betonarme kısmının girilmesi: https://youtu.be/94KPbqXOw8o?t=0 
05:08 Workshop arayüzü, Sta4CAD'den BA model getirme: https://youtu.be/94KPbqXOw8o?t=308 
06:50 Bakış düzlemi belirleme, kat planından bakış: https://youtu.be/94KPbqXOw8o?t=410 
07:10 Çelik profiller ekleme: https://youtu.be/94KPbqXOw8o?t=430 
07:30 Profil 3D kopyalama: https://youtu.be/94KPbqXOw8o?t=450 
07:50 Eleman filtreleme/gizleme: https://youtu.be/94KPbqXOw8o?t=470 
08:20 Kiriş seri: https://youtu.be/94KPbqXOw8o?t=500 
08:55 Kompozit döşeme: https://youtu.be/94KPbqXOw8o?t=535 
11:05 Döşeme 3D kopyalama: https://youtu.be/94KPbqXOw8o?t=665 
11:50 Çelik profil-betonarme birleşimi: https://youtu.be/94KPbqXOw8o?t=710 
14:20 Makas makrosu/Genel makro: https://youtu.be/94KPbqXOw8o?t=860 
21:20 Seri kopyalama: https://youtu.be/94KPbqXOw8o?t=1280 
26:10 Petek kiriş: https://youtu.be/94KPbqXOw8o?t=1570 
28:00 Üretime dönük olarak eleman bölme/kırpma: https://youtu.be/94KPbqXOw8o?t=1680 
31:15 Çalışma ekranı temaları: https://youtu.be/94KPbqXOw8o?t=1875 
34:45 Modele betonarme ile ilgili eklemeler ve analize başlama: https://youtu.be/94KPbqXOw8o?t=2085 
36:55 Beton-Çelik birlikte sonuçları irdelemek: https://youtu.be/94KPbqXOw8o?t=2215 
42:00 Betonarme çizimlerin alınması: https://youtu.be/94KPbqXOw8o?t=2520 
43:30 StaSteel ve diğer yazılımlara veri aktarma: https://youtu.be/94KPbqXOw8o?t=2610 
44:20 StaSteel ile ilgili işlemler, eleman ekleme: https://youtu.be/94KPbqXOw8o?t=2660 
49:00 Çelik elemanların tasarım sonuçları: https://youtu.be/94KPbqXOw8o?t=2940 
41:05 Çelik elemanların raporları: https://youtu.be/94KPbqXOw8o?t=2465 
52:30 Çelik elemanların çizimleri: https://youtu.be/94KPbqXOw8o?t=3150 
54:20 Aks kesitlerine detay ekleme: https://youtu.be/94KPbqXOw8o?t=3260 
55:10 Ölçü ekleme: https://youtu.be/94KPbqXOw8o?t=3310 
avcioglu
  • avcioglu
  • Advanced Member Topic Starter
2020-09-09T17:52:38Z
Sta4CAD v14.1 Eğitim Bölüm 7, Performans ve güçlendirme kısmı eklendi (2 saatlik eğitim)
Similar Topics
Users browsing this topic