Guest
2020-03-07T08:18:07Z
Bugünkü güncellemede özetle

1)Model alımında oluşan sorunlar düzeltildi. Özellikle döner merdivenlerde oluşan sorunlar
2)Çok bloklu yapılarda veya çok bloklu çalışan ancak bu bloklar arasında çelik bağlantı bulunan (köprü çatı vs vs) modellerde ara bağlantıyı sağlayan elemanların kullanıcı tarafından seçme imkanı getirildi.

Örneğin aşağıdaki modelde üst kısımda bodrum hariç 3 ayrı bina bulunmakta. Ancak bu iki bina arasına çelik bir bağlantı yapıldığında program otomatik olarak bu iki binayı tek bir bina gibi düşünmekte.
Bu tip durumlarda genel analiz ve modal analizde hiçbir sorun olmamakta ancak eşdeğer deprem yükü kontrolünde bu ayrık binaların ayrı ayrı eşdeğer deprem yükü hesaplanıp min koşullar kontrol edilmekte.

BU amaçla yapı elemanları ve makroları seçerek bu elemanların blok tespitinde ara eleman olduğunu işaretlerseniz otomatik yapı bloklarını bulunmasında dikkate alınacaktır.