Guest
2019-12-28T13:11:38Z
Bu yayınlana güncellemede düzeltilen sorunlar

1)Mantar kirişlerin sonlu eleman ağına alınmamasından dolayı boşta kalması sorunu düzeltildi. (Bazı projelerde)
2)İnşaat aşamalı analizde çözümde hata oluşması sorunu giderildi

Bu güncellemede eklenen özellik ve geliştirmeler
1)Önceki sürümlerde eğrisel merdivenler workshop a düzgün şekilde alınamıyordu veri alımı tamamlandı
Bu tip merdivenlerin mesh sistemini geliştirilmesi merdivenin döşeme üzerine oturması veya bu merdivenleri kesen kolon perde gibi sistemlerin döşemeler gibi
kesilip bağlanması gibi geliştirmeler ileriki güncellemelerde yapılacaktır. Şuanki haliyle veri alımında ve analizde bir sorun yoktur.

3 boyutlu gösterimde bazı merdivenlerde yüzey çizimleri bozuk olabilir ancak analizi etkileyecek bir durum değildir. Görsellikle ilgilidir.

2)Kullanıcı tanımlı çelik malzeme oluşturma ve elemanlara tanımlayabilme imkanı eklendi.