mhmmd.lksz
2016-01-05T11:09:47Z
8.3 Rüzgâr yüklerinin uygulanması
''En büyük ve çalışma rüzgâr yükü, cepheye dik ve paralel olarak ayrı ayrı uygulanmalıdır. Kaplanmamış
sistem konfigürasyonlarında, ulaşım bileşenleri de dâhil olmak üzere bütün bileşenler dikkate alınmalıdır.'' diye bir ibare var.

iskele makrosunda baktıgımda yalnızca "Rüzgar yükü X (y yönünde)" uygulandığını görebiliyorum.
Bununla ilgili x yönünde rüzgar yükü uygulanıyor mu uygulanıyorsa nereden görebiliyoruz.Bir de rüzgar yükünün yüklenmesi ile ilgili yardımcı olabilirseniz çok memnun olurum.
ziya atar
2016-01-05T11:48:50Z
İskele makrosunun Cephe kaplama ve Rüzgar kısmından kaplama olarak Ağ yada Tabaka seçilirse program iskeleye gelen rüzgar yüklerini otomatik olarak hesaplayıp yüklemeyi yapar.
Yaptığı otomatik rüzgar yüklemesini Rüzgar Yükü X altında yapar. Yükleme ismi Rüzgar Yükü X olsada yüklemeyi iskeleye göre yapar. Örneğin kaplamaya gelen dik emme kuvvetini iskele yüzeyine dik şekilde ayarlar.

1)Hesap tasarım kısmından Yükleri gösteri seçerek
2)Rüzgar X seçilir
3)Alttaki seçenekten Otomatik yükler seçilir

iskeleyuk.png
Similar Topics
Users browsing this topic