ziya atar
2021-08-21T17:34:04Z
Özetle bu güncelleme kadar yapılanlar

Sürümler arasında farklılık oluşabilecek durumları güncelleme listesinde belirtmeye çalışıyoruz. Bu sürümdede çizim ve isimlendirmeyle ilgili değişikliklerden dolayı modellerde isimlendirme farklılığı oluşabilir. Bu çizimi oluşturulmuş ve imalat aşamasında olan projeniz varsa önceki sürümde devam edebilirsiniz. İsimlendirme farklılığı sorun olmuyorsa bu sürüme mevcut projenizle geçiş yapabilirsiniz. Detay için aşağıda çizim kısmını okuyabilirsiniz.

1)HATA DÜZELTMELERi
 • Model açılma sırasında makas üst başlık kesitlerinde oluşan dönme sorunu giderildi.
 • Önceki seçim komutu çağrıldığında önceden seçim yapılmamışsa oluşan atma sorunu giderildi
 • Boru profil betonarme birleşiminde açılı gelen profillerde levhaların eğimli olması sorunu düzeltildi.
 • Çizimlerde kaplama oluklarının düşeyde değilde yatayda olması sorunu giderildi.
  image.png

  Click to View Image86 View(s)
2)MODELLEME
 • Profil kapatma levhasını kolon kirişlerde baş ve son kısımda oluşturulması sağlandı. Önceden sadece kolonlarda üst kısımda kapatma olarak kullanılıyordu. Artık veri girişinde bir eleman seçip elemanın baş veya son noktasını seçmeniz gerekiyor.
  image.png

  Click to View Image96 View(s)


 • Bulon delik toleransları program tarafından otomatik olarak hesaplanıyor örneğin 12 lik bulonda delik çapı 12+1=13 mm olarak hesaplanıyor. Bulon çapı büyüdükçe tolerans 2 3 mm reye kadar çıkmakta. Kullanıcının isterse otomatik toleransı kapatıp fazladan tolerans ekleyebilme imkanı getirildi. Aşağıda menü görselini paylaşıyorum. (Toleransların yönetmelik sınırlarında düzenlenmesi önerilir.) otomatik ayardan çıkmak için tik işaretini kaldırıp istenilen değer girilebilir. Bu konuyla ilgili önemli bir not ise isimlendirmeyle ilgili programda isimlendirmede benzerliğe bakılırken bulon delikleri için kullanılan tolerans 0.49 mm dir. Girilen toleranslar sonucu farklı bulnlarda dlik çapları farkı 0.49 mm nin altındaysa bu parçalara aynı isim verilecektir.
  1mm nin katları delik toleranslarında bir sorun oluşmaz.
  image.png

  Click to View Image95 View(s)
3)DIŞA AKTARIM
 • SAP2000 s2k ver aktarımında toprak itkisi yüklerinin aktarımı yapılmıyordu bu eklendi.
 • Tekla 2021 veri aktarımı eklendi.


4)ÇİZİM
bu kısımda koyu olan değişiklikler bazı modellerde isimlendirme farklılığına neden olabilir.
 • Bu sürüm öncesinde program benzer bulduğu tüm parçalara aynı ismi veriyordu. Aynı şekilde benzer olan tüm montajlarda aynı ismi alıyordu. Bu sürümden itibaren parçalar ve montajlar aynı olsa bile kullanıcı isimlendirmede farklı ön isim verirse farklı isimler alacaklar. Örneğin birebir aynı olan iki kolonun birtanesinin parça ön ismi C diğerininki K ise bu iki kolon C1 ve K1 olarak isimlendirileceklerdir. Bu sürümden önce oluşturulan modellerde bu işlem geçerli olmayıp eski isimlendirme mantığı devam edecektir.
 • Boru çapraz birleşimlerinde boruların kesilerek içlerine levha yerleştirildiği durumlarda parçalar aynı olmasına rağmen farklı isim verilmesiyle ilgili sorun düzeltildi.
 • Aynı olan levhalarda katı modelde oluşan fazladan kenar noktası yüzünden farklı isim verilmesi sorunu düzeltildi.
 • Modelde mümkün olduğunda az parça ve montaj ismi çıkması için modelde birbiriyle aynı olan bir çok parçanın olması gerekiyor. Ancak birleşimde levhanın sağda veya solda olması bu tip benzerlikleri bozuyor. Bu amaçla mümkün olduğunca çok benzer montaj elemanın çıkması için birleşimlerde genel geliştirmeler yapıldı.
 • Model üzerinde benzer parça ve montajların daha rahat izlenebilmesi için bunların 3 boyutlu ekranda görüntülenmesi imkanı eklendi. Bu şekilde aynı renkte olan parça veya montajlar rahatca izlenebilir. Bu şekilde kullanıcı yapabiliyorsa benzer parçaların oluşması için modelde ufak değişiklikler yapabilir. Örneğin çaprazların yerleşimi veya çapraz levhasının konumu gibi. Parça ve montaj gösterimi için modelin isimlendirilmiş olması gerekmektedir isimlendirilmemeiş elemanlar gösterilmeyecektir. Ancak bir veya iki güncelleme sonrasında isimlendirme yapmadanda görebileceksiniz.
  program arka planda isimlendirme yapıp size sonucu gösterecek ancak mevcut isimleri değiştirmeyecektir.
  image.png

  Click to View Image95 View(s)
5)ÇİZİM TEST KISMI
 • Boşluklu çelik saçlı modellerde çizim süresinin çok uzun sürmesi sorunu giderildi. Eskiye göre 50 60 katlık bir hızlandırma sağlandı.
  image.png

  Click to View Image92 View(s)


 • Genel olarak çiizmlerde 4 5 katlık bir hızlndırma sağlandı.
 • Montaj çizimlerinde iyileştirme yapıldı. Henüz yapılacaklar listemizde çok madde ve iyileştirme var bunlar listemizde mevcut olup bu aşamada geri bildirimleriniz önemli etkiye sahiptir.
  image.png

  Click to View Image79 View(s)

  image.png

  Click to View Image71 View(s)


 • Çizim test menüsünde parça ve montajlar için 4 adet seçenek sunuluyor.
  image.png

  Click to View Image68 View(s)


  1)Seçili parça/montaj ları çiz: Bu komut seçilmiş tüm elemanları çizer her bir elemanı tek bir paftaya yerleştirir. yani çizilen parça/montaj sayısı kadar çizim sayfası oluşur.
  2)Seçili parça/montajları çiz tablolu (çoklu): Bu komut seçilen tüm parça/montaj ları çizip hepsini topluca paftalar. Yani bir sayfaya birden fazla çizim ekler sayfa dolarsa yeni sayfaya geçer. Ve her bir çizim için ayrı tablo ekler. Özetle bir sayfaya birden çok çizim eklenir ve her çizimin tablosu ayrıdır. Örneğin modeldeki parçaları çizdirelim sonuç aşağıdaki gibidir.
  image.png

  Click to View Image66 View(s)


  3)Seçili parça/montajları çiz (çoklu): Bu çizimdede bir sayfaya birden çok çizim eklenir ancak her çizime bir tablo yerine sayfada sadece tek bir tablo eklenir. Sonuç aşağıdaki gibidir.
  image.png

  Click to View Image71 View(s)

  image.png

  Click to View Image80 View(s)